Училище „Сава Доброплодни“ – Шумен


Училище „Сава Доброплодни“ – Шумен. Снимки от предварителното проучване на локацията.